Zastosowanie kraty pomostowej

Zastosowanie krat pomostowych jest bardzo różnorodne. Produkcja krat obejmuje wiele elementów składających się na duże konstrukcje położone w przeróżnych miejscach. Można powiedzieć, że chodzimy zarówno po nich w poziomie, jak również w pionie. Służą przede wszystkim do budowania trwałych i bezpiecznych kładek, np. w przypadku prac kanalizacyjnych, budowania mostków nad rowami, nad torami kolejowymi, nad zbiornikami....

więcej